Siste positive prøve er pasient frå anna fylke, og ikkje knytt til same ubrot.  Pasienten er informert av oss og sett i isolat. Ingen kjent smitteeksponering i vår kommune, men videre smittesporing pågår.