Me'n'u logo.pngMe’n’u har eige ungdomsstyre som planlegg og gjennomfører kveldane.

Frå 2017 vil det ikkje vere aktivitetar i Soltun (Stallen) i Gaupne.

Det vil bli gjennomført 3-4 aktivitetskveldar pr. halvår.

Aktivitetar vil vere:

  • Turnering og ballspel i idrettshallen i Gaupne og Hafslo.
  • Skikveld på Heggmyrane.
  • Klatring og miniatyrskyting på Fjordstova i Skjolden.

Følg MENU på facebook for aktivitetar; https://www.facebook.com/menuuklubb/?fref=ts

      Aktivitetane er gratis!

Har du forslag til aktivitetar er ungdomsstyret opne for innspel!
 

Ungdomsstyret 2017/18 er:

Leiar: Benjamin Engen
Nestleiar: Tobias Molland
Økonomiansvarleg: Daniel Årøy

Styremedlemar:
Kristian Johnsen
Kristian Bergum
Håkon Bergum Hansen
Amund Yttri Eide