Me'n'u logo.png

ME’N’U er eit ungdomstilbod drifta av ungdomar i eit organisert ungdomsstyre. 

Luster Frivilligsentral v/dagleg leiar har hatt ansvar for oppfølging av ungdomsstyret og det administrative knytt til dei ulike ungdomsarrangementa.

Partnarskapsavtalen mellom Luster kommune og Luster frivilligsentral vart avslutta 30.06.19.

Kva som skjer vidare med ungdomstilbodet ME’N’U er ikkje avklara.

Det vil ikkje bli satt opp arrangement hausten 2019 før dette er avklara.