Verksemder i kommunen som er godkjende miljøfyrtårn (pr. mars 2021):

Verksemd Sertifisertdato
Luster Sparebank 07.04.2011
Luster energiverk A/S 03.01.2012
Vinmonopolet Luster 11.07.2013
Serit Fjordane IT Gaupne 08.10.2014
Avery Dennison NTP AS 04.01.2016

Dette er miljøfyrtårn.

Luster kommune har eit samarbeid med Sogndal kommune om sertifisering, og det er Sogndal som forvaltar ordninga.