NAV Luster

Loading map...
Hanne Bisgård

Tenestestad

NAV Luster

Adresse

Postboks 114, Besøksadresse er Nesgården

Postnr/stad

6868 Gaupne

Telefon

55553333

E-post

Kommunale tenester lagt til NAV:

Nav Luster skal ta hand om både statlege og kommunale oppgåver. Dei kommunale oppgåvene omfattar:

  • Økonomisk sosialhjelp
  • Gjeldsrådgjeving
  • Flyktningarbeid
  • Støttekontaktar innanfor eige område
  • Kvalifiseringsprogrammet

Informasjon om dei statlege oppgåvene finn du på www.nav.no  

Tips ein ven Tips ein ven shareon print.png Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS