www.luster.kommune.no

Nye temakart over klimasoner for bringebær og raud aroma på Fylkesatlas.no

Fylkesmannen har i tillegg til klimadata samla all tilgjengeleg informasjon som er digitalisert, til dømes jordsmonn, infiltrasjonsevne, lausmassar med meir, i eit kartverktøy som kan nyttast til å sjå på enkeltteigar og einskildgardar. Landbrukskontora i kommunane kan vende seg til Landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen ved konkrete tilfelle der nye eller gamle hagebruksprodusentar skal starte opp med ein ny frukt- eller bærkultur og få tilgang til dei grunnlagsopplysningane Fylkesmannen sit på.

Meir informasjon finn du her.