A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Nye tilsette ved Solvorn oppvekstsenter.

Eit nytt skule- og barnehageår står for døra. Ved Solvorn oppvekstsenter er det nokre nye ansikt i personalet;
- Cathrine Teigen Volle. Kontaktlærar for 4.-7. klasse. Jobbar 100% stilling.
- Håvard Kastet. Timelærar i 1.-7. klasse. Jobbar 55% stilling.
- Monica Haugen, førskulelærar i barnehagen. Jobbar omlag 40% stilling.

Me ynskjer dei velkomne, og lukke til i ny jobb ved Solvorn oppvekstsenter.
Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS