Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn på Joker i Luster og på NVE sine nettsider.

For meir informasjon sjå høyringsbrevet frå NVE.