Hvis du har betalings- eller gjeldsproblem, kan NAV gje deg økonomisk rådgjeving. Målet med rådgjevinga er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din sjølv.

For meir informasjon klikk her