Lenke til formannskapet sitt høyringsdokument budsjett, betalingssatsar, økonomiplan og planleggingsprogram.

Pdf-dokument Budsjett 2022, Økonomi 2022-2025 - Høyringsdokument 24.11.21

Ev. merknader kan sendast digitalt via høyringsskjema, eller på epost til postmottak@luster.kommune.no eller pr. post til Luster kommune, postboks 77, 6866 Gaupne.

Høyringsfrist er 7. desember.

Formannskapet handsamar saka den 8. desember og gjev tiltråding til kommunestyret som gjer endeleg vedtak den 16. desember.

Ivar Kvalen
ordførar