Formannskapet sitt forslag til budsjett 2020, økonomiplan 2020-23 og planleggingsprogram 2020-23 er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med kommunelova.
Dokumenta er lagt ut på biblioteket, på rådhuset og du finn lenke nedanfor.
Ev. merknader må sendast Luster kommune, Rådhusvegen 1, 6868 Gaupne, postmottak@luster.kommune.no eller elektronisk høyringsskjema innan 11. desember.
Kommunestyret gjer vedtak i saka den 19. desember.

Budsjett 2020, formannskapet sitt framlegg

PDF-versjon

Betalingssatsar 2020 pdf (framlegg)