Formannskapet sitt forslag til budsjett og betalingssatsar 2023, økonomiplan 2023-26 og planleggingsprogram 2023-26 er lagt ut til offentleg ettersyn, jf. kommunelova.

 

Høyringsdokumentet

Budsjett 2023, formannskapet sitt framlegg (WEB-versjon)

Pdf-versjon

Papirversjon er lagt ut på biblioteket og på rådhuset.

 

Kommunestyret gjer vedtak i saka den 15. desember.