Formannskapet og næringsutvalet
10.06.2020 kl. 10:00 - 00:00
Rådhuset, etter møte i generalfors. i Sage kraftverk kl. 09

Møtedokument
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 10.06.2020
Sakspapir m/innkalling - Møte i Formannskapet og næringsutvalet den 10.06.2020
Alle sakspapir og vedlegg i PDF format

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
61/2020 Godkjenning av møteprotokoll Vis
62/2020 Digital Etikett AS. Finansiering Vis
63/2020 Lustrabaatane AS sommaren 2020 Vis
64/2020 Lokale til bruktbutikk - kommunal støtte Vis
65/2020 Sogn skisenter AS. Søknad om finansiering. Vis
66/2020 Tilskot hjortegjerde gnr. 81/1 Bård Flattun Lilleeng Vis
67/2020 Søknad om tilskot til hjortegjerde for gbnr. 3/3 Jan Norvald Steig Vis
68/2020 Ny renovasjons- og slamforskrift for SIMAS IKS - høyring Vis (3) Vis
69/2020 Heiltidskultur og rekruttering Vis (1) Vis
70/2020 Val av meddommarar til lagmannsretten, tingretten, jordskifteretten, skjønsmedlemer. Vis (2) Vis
71/2020 Søknad om skjenkeløyve - Tungestølen AS Luster Turlag Vis
72/2020 Søknad om skjenkeløyve - Kafe Motti Vis (1) Vis
73/2020 Forskrift om folkevalde sin rett til godtgjersle og velferdsgoder i Luster kommune Vis (2) Vis
74/2020 Økonomireglement for Luster kommune Vis (1) Vis
75/2020 Referat- og drøftingssaker formannskapet 10. juni Vis (6) Vis