Oppvekstbibliotek/skulebibliotek
Det er bibliotek for skule, barnehage, tilsette og foreldre i alle oppvekstsentra og på Hafslo barne- og ungdomsskule, samt Veitastrond skule. Gaupne skule har eige skulebibliotek. Biblioteka er tilgjengelege i opningstida til skulane. Biblioteka har fast servicetid med tilsett frå Luster bibliotek. Alle biblioteka har automatisert utlån med sjølvbetening.


Luster ungdomsskule bruker Luster bibliotek som skulebibliotek, men har også eiga biblioteksamling i fellesareal. Folkebiblioteket syter for tilskott av nye bøker og har jamnleg oppsyn med samlinga.