A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Solvorn oppvekstsenter, skule.

Skulen ved Solvorn oppvekstsenter vil i skuleåret 2014/2015 ha 20 elevar frå 1.-7. klasse. Skulen er todelt, ein kontaktlærar for 1.-4. klasse, og ein for 5.-7. klasse. Ved skulen jobbar det seks lærarar, og ein assistent.

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut
Powered by CustomPublish AS