A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Solvorn oppvekstsenter, skule.

Skulen ved Solvorn oppvekstsenter vil i skuleåret 2013/14 ha 19 elevar frå 1.-7. klasse. Skulen er todelt, der 1.-3 klasse utgjer ei gruppe, og 4.-7. klasse utgjer ei gruppe. Ved skulen jobbar det fem lærarar, og tre assistentar.

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut
Powered by CustomPublish AS