Indre Hafslo Skule

Indre Hafslo skule er ein tredelt skule som skuleåret 2019/2020  har 28 elevar. Skulen, som vart bygd i 2007, er plassert ved Ljosvang, og han har Indre Hafslo barnehage som næraste nabo. Hausten 2012 vart det oppvekstsenter med felles administrasjon der rektor i skulen vart rektor/styrar og styrar i barnehagen vart ass. rektor/styrar.

2019-09-17 Kjetil Sønnesyn
Tips ein ven  Skriv ut