A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart
Skulebruksplan-skjermdump

Onsdag 10.mai kl 20 på skulen:

Ope møte om kommunen sin skulebruksplan

Korleis skal Luster kommune spare pengar i åra framover? Administrasjonen og politikarane jobbar i desse dagar med å få eit godt grunnlag for korleis kommunen bør bruke pengar på skule. Ein del av dette er at Telemarksforsking lagar eit grunnlagsarbeid, og del 1 av den rapporten er publisert og lagt fram for politikarane. Rådmann og oppvekstsjef held i lag med ein representant for Telemarksforsking ope møte i alle skulekrinsane om kommunen sin skulebruksplan. Møt opp!

Oversyn over dei opne møta i krinsane.

Kommunen si informasjonsside om grunnlaget for vidare innsparing. 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut
Powered by CustomPublish AS