Oppdatert info om tilbod ved skulen

Tilsette i barnehagar og tilsette på 1. – 4. trinn i skulen er frå 13. april 2020 rekna som viktig personell i handteringa av koronakrisen. Personell i desse verksemdene kan få tilbod om barnehage- og skuleplass.


Føringar for å få tilbod jf. regjeringen.no 13. april
Av omsyn til smittevern er terskelen for å få slikt tilbod høgt. Det er to moglegheiter for å få eit tilbod:

  1. Føresette har kritisk samfunnsfunksjon
  2. Føresette har andre verksemdkritiske oppgåver (til dømes reparera teknisk utstyr på sjukehus)


 

For både punkt 1 og 2 gjeld desse vilkåra:

 

Kritisk samfunnsfunksjon

2020-04-15 Kari Merete Henjum
Tips ein ven  Skriv ut