Plan- og forvaltningsutvalet har i møte 25.06.2021, sak 51/21, gjort slikt vedtak:
«Plan- og forvaltningsutvalet i Luster kommune ber rådmannen starte prosessen med oppheving av reguleringsplan for Flatane planID 2011007.»

Saksdokument:

I kartløysninga kommunekart.com kan du sjå reguleringsplanen digitalt. I tillegg kan du sjå saksdokumenta ved å gå direkte inn i planregisteret og søkja på plannummer (planID) eller plannamn.

Merknadar
Merknadar kan sendast innan 28. august 2021 til Luster kommune, Postboks 77, 6866 Gaupne, eller på e-post til postmottak@luster.kommune.no