Pårørandealliansen (som er ein pårørendeorganisasjon for pårørande) gjennomfører ein Nasjonal undersøking blant pårørande, uansett diagnose eller tilstand til den/dei vedkomande er pårørande for.

Pårørendeundersøkinga 2016 fikk svar frå 3 127 pårørende. Målsetjinga no er å nå ut til fleire.  

Dei spør m.a. om:

•       kva og kor mykje gjer du som pårørande

•       konsekvensea for eiga yrkesdelting eller studiar

•       påverknad på eiga helse

•       ønskje om forbetringar

•       kvar finn ein informasjon og råd

Rundt 800 000 er til eikvar tid i ein pårørendesituasjon til nokon i Norge.
Denne undersøkinga er eit viktig bidrag i arbeidet med Nasjonal strategi for pårørande.

Her er lenke til undersøkinga som det tek 6-8 min å svare på:

 https://no.surveymonkey.com/r/QQ2QWPN

NB! Undersøkinga stenger 1 mars 2018

Nettsida til Pårørendealliensen