A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Plan for heimeundervisning

Plan for heimeundervisning i veke 12

Hei! Her kjem info for denne veke 12. Eg og Elise har forsøkt å lage eit opplegg kor elevane får tre arbeidsøkter heime (arbeidsplaner vert lagt ut søndag kveld eller måndags morgon). Den einaste økta som er tidfesta er engelsk for 3. og 4.trinn på måndag 16. kl. 10.15. Då går de inn på teams - sjekk vedlegg under arbeidsplan. Ellers ynskjer eg som kontaktlærar og ha ei telefonsamtale med dykk på onsdag - for å høyre korleis det går. De vil få ein telefon mellom kl. 12 og 14. Det er berre å sende mail eller ringe om de lurer på noko:) 

Ta godt vare på kvarandre:)     Oppdatert vekeplan lagt ut 16.3 

info frå Elise

Eva

 
Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS