Møtekalender og saksdokument

Medlemene i plan- og forvaltningsstyret 2015 - 2019:

Namn Adresse Tlf Epost
Knut Hauge, Sp, leiar Lustravegen 1036, 6869 HAFSLO 90697026 knuthauge@hotmail.com
Anette Stegegjerdet Norberg, Ap, nestleiar Gardavegen, 6868 GAUPNE 97759069 anette.stegegjerdet@hotmail.com
Per Steinar Sviggum, Sp Gardavegen 11, 6868 GAUPNE 97147488 persteinar.sviggum@nettbuss.no
Anja Iren Hilleren, Sp Veitastrondvegen 2518, 6878 VEITASTROND 97153858 hilleren_as@hotmail.com
Kjersti Eikum Tang, Sp Tangvegen 8, 6869 HAFSLO 95230831 post@tang-hyttegrend.no
Odd Atle Stegegjerdet Ap Røslebakkane 66, 6868 GAUPNE 99459374 odd.atle.stegegjerdet@hotmail.com​
Arne J Hauge, Frp Lustravegen 4304, 6876 SKJOLDEN 97655147 arnej-ha@online.no
 
Varamedlemene i plan- og forvaltningsstyret
Namn Adresse Tlf Epost
Senterpartiet og Venstre      
1. Kjetil Hovland, Sp Lustravegen 3301, 6868 GAUPNE 95800095 kjetil@digitaletikett.no
2. Steinar Bruheim, V Jostedalsvegen 2608, 6871 JOSTEDAL 99104426 s-bruh@online.no
3. Ann Kristin Sperle, Sp Øvre Nes 16, 6875 HØYHEIMSVIK 99393873 anki@jostedal.no
4. Eivind Steig, Sp Bjørk, 6877 FORTUN 41686665 eist95@hotmail.com
5. Grete Kristin Leirdal, Sp Gardavegen, 6868 GAUPNE 97030869 grethe1984@hotmail.com
6. Knut Stokkenes, Sp Bolstad, 6876 SKJOLDEN 90071796 kn-st@online.no
7. Johannes Hauge, Sp Lustravegen 4320, 6876 SKJOLDEN 90746549 e-kollse@online.no
8. Hilde Øvreås, Sp Bolstad, 6876 SKJOLDEN 95201849 h-oevrea@online.no
9. Steinar Schanke, Sp Morki 74, 6873 MARIFJØRA 40244688  
Arbeiderpartiet      
1. Gunn Beate Thorsnes Lefdal Tvingeborgneset 7, 6868 GAUPNE 41298359 gunnbeate@hotmail.com
2. Elin Hauge Lustravegen 4320, 6876 SKJOLDEN 91361847 e-kollse@online.no
3. Tor Bremer Krekavegen 105, 6869 HAFSLO 90891191 torbremer@gmail.com
4. Morten Johan Vigdal, Ap Haugåsen 1, 6871 JOSTEDAL 91797430 morten.vigdal@gmail.com
Høgre, Kristeleg folkeparti og Frp      
1. Ingar Norberg, H Fossøyane 81, 6871 JOSTEDAL 91308539 ingar@norberg.as
2. Oddny Urnes, Krf Steig, 6877 FORTUN 95934498 oddnyurn@online.no
3. Ernst Veum, Frp Solvivegen 3, 6869 HAFSLO 91847738 ernst.veum@hafslo.no

Plan- og forvaltningsstyret har slikt mynde:
 

  • Vedtaksmynde i einskildsaker innanfor forvaltning der sakene er av prinsipiell art.
  • Vedtaksmynde i einskildsaker der mynde ikkje er delegert til rådmannen. Det er her føresett at det gjennom lov, forskrift, retningsliner eller reglement er trekt retningsliner for handsaminga.
  • Vedtaksmynde i prinsipielle saker etter særlover.
  • Vedtaksmynde som klageutval etter lov om helsetenester i kommunane § 2-4.