PARKEN GAUPNE

Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet

Org.nummer: 922843287

Forretningsadresse:
Gaupnegrandane 7
6868 GAUPNE
Stiftelsesdato:
1987-12-31
Frivillig organisasjon:
Ja
Postadresse:
c/o Jon Arne Norberg
Gardavegen 100
6868 GAUPNE