Norconsult AS er engasjert av Jordbærhagen AS til å utarbeide eit plankonsept og detaljreguleringsplan for nytt bustadområde i Jordbærhagen, Grindane i Gaupne.

Brev med melding om oppstart av planarbeid

Innspel til melding om oppstart vert sendt skriftleg innan 09.08.2020 til:

Norconsult AS v/Cornelis Erstad
Campus Fosshaugane
Trolladalen 30
6856 Sogndal

Eller e-post til: cornelis.erstad@norconsult.com