Søknaden må leverast elektronisk via Altinn. Ta kontakt med oss for hjelp til å senda inn elektronisk søknad. Hugs å ta med påloggingsinformasjon til Altinn. (td MinID eller Bank-id).

Det er viktig at nye søkarar kontaktar kommunen i god tid for å sikre at alt er på plass - rett registrering av foretaket i Brønnøysundregisteret, tilknyting mellom foretak og landbrukseigedom m.m.

Det er viktig at du trykker på ”kontroller søknad” og ”send søknad” for at den skal bli innsendt.

Denne søknadsomgangen gjeld dyretal pr 01.03.

Søknadsfristen 15. mars er absolutt, men du kan endra opplysingar 14 dagar etter fristen.


Meir informasjon og søknadsskjema