A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Råd og utval

Samarbeidsutvalet 2017/2018

Dette barnehageåret har samarbeidsutvalet desse medlemmane:

Mads Christensen        - representant frå foreldreutvalet - Gamlestova bhg
Ingrid Ødegård             - representant frå Utdanningsforbundet - Gamlestova bhg
Inger Helene Flugheim - vara representant frå Utdanningsforbundet - Gamlestova bhg
Karita Hjelmeland         - representant frå Politikarane ( kommune ) 
Jon Ove Lomheim        - vara representant frå Politikarane ( kommune )
Nina Cirotzki                 - representant frå Fagforbundet - Gamlestova bhg
Liv Solbakken               - vara representant frå Fagforbundet - Gamlestova bhg
Per Rune Joranger       - representant frå administrasjon ( Styrar Gamlestova bhg )

2018-02-06

Foreldreutvalet 2017/2018

Foreldreutvalet for barnehageåret 2017/2018 er sett saman slik :

Leiar : Mads Christensen 
Nestleiar : Janne Grønbech
Kasserar : Ingvild Midtun Kjos
Medlemmar : Rolf Johan Stranden 

2018-02-06
Powered by CustomPublish AS