A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Råd og utval

Samarbeidsutvalet 2019/2020

Dette barnehageåret har samarbeidsutvalet desse medlemmane:

Eirik Hoem                        - representant frå foreldreutvalet - Gamlestova bhg
Ingrid Ødegård                 - representant frå Utdanningsforbundet - Gamlestova bhg
Inger Helene Flugheim    - vara representant frå Utdanningsforbundet - Gamlestova bhg
Olav Høheim Einan         - representant frå Politikarane ( kommune ) 
Beate Bondevik Lie         - vara representant frå Politikarane ( kommune )
Nina Cirotzki                   - representant frå Fagforbundet - Gamlestova bhg
Liv Solbakken                 - vara representant frå Fagforbundet - Gamlestova bhg
Per Rune Joranger         - representant frå administrasjon ( Styrar Gamlestova bhg )

2020-01-06

Foreldreutvalet 2020/2021

Foreldreutvalet for barnehageåret 2020/2021 er sett saman slik :

Leiar : Eirik Hoem
Nestleiar : Ann Kristin Torgersen

Kasserar : Annika Fardal
Styremedlem : Per Olav Opheimshaug
Styremedlem : Anne Grethe Sønsthagen

2020-11-05
Powered by CustomPublish AS