Anleggseigar Refunsjonssum
Refusjon private idrettsanlegg 2019
I.l. Fanaråk kr 14 840
Luster i.l. kr 40 852
i.l. Bjørn kr 100 171
Hafslo i.l. kr 86 661
Fortun skyttarlag kr 30 975
Hafslo skyttarlag kr 48 361
Luster Sportsskyttarlag kr 9 253
Luster Turlag kr 57 928
Hafslo sogelag kr 2 173

 

For meir informasjon om refusjonsordninga kan de kontakte kultursjef Erling Bjørnetun.