Dag Tid
Kvardagar Kl. 09.00-20.00
Laurdagar Kl. 09.00-18.00
Dagar før søndagar og helgedagar Kl. 09.00-18.00
Onsdag før skjærtorsdag Kl. 09.00-18.00
Dagen før 1. mai Kl. 09.00-18.00
Dagen før 17. mai Kl. 09.00-18.00
Onsdag før Kristi Himmelfartsdag Kl. 09.00-18.00

Sal av alkohol er forbode på søndagar og helgedagar.

Sal av alkohol på valdagen er tillete.
 

Heimel

Forskrift om sals- og skjenketider, Luster

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)