Seniortreff

Seniortreff er eit aktivitetstilbod for eldre heimebuande med sosialt samvær, underhaldning, balansetrening og servering av eit varmt måltid. Stad: Aktivitetsstova på Gaupne omsorgssenter. Tidspunkt: Annakvar veke, for tida på torsdagar kl 10:00 - 14:00. Det blir arrangert transport til og frå. Påmelding innan onsdagen før kl 13:00 på telefon 57 68 55 00. Eigenandel kr 150,- pr. gong.

Kontakt

Kontaktinformasjon ATS
Publisert