Serviceskyss 9.11.2015.jpgBilete: Nøgde brukarar av serviceskyssen. Sofia Leirdal (t.v.) og Ingrid Røneid. I midten drosjesjåfør Jan Erik Fuglesteg. 

 

Tilboda er først og fremst retta mot eldre og/eller funksjonshemma, men Serviceskyssen kan nyttast av alle som treng transport og vanskeleg kan bruka buss. 

Serviceskyss  2017

Det er inga form for godkjenning for å nytta tilbodet.  På faste dagar og til fast tid vert det sett opp drosje i rute i ulike delar av kommunen.  Rutene går sjølvsagt i retur seinare på dagen.  Alle passasjerar som ønskjer å nytta Serviceskyssen  må bestilla hjå Taxiservice  57 68 16 20  innan kl. 18 dagen før turen.                                                                                                                                                               

Dei som treng å verta henta på tunet avtalar dette ved bestilling.  Eigenbetaling kr 25 kvar vegOBS  Rutene vert ikkje køyrde dersom ingen bestiller skyss. OBS Du kan bruka ei rute i motsett retning av det som er sett opp. T.d. følgja frå Gaupne til Luster dersom du har ærend dit, eller følgja ruta berre ein veg og nytta annan skyss attende.

Annakvar eller kvar fjerde veke går rutene til bygdesentra, der ein finn butikk, post , kafé ol.  Kvar eller annakvar månad vil rutene gå til Gaupne frå alle delar av kommunen.  Alle tidspunkt er ca-tider, fordi ein ikkje veit kor mange passasjerar som vil følgja ruta, og kvar dei skal hentast.  Drosjen informerer om justering av rutetider.

RUTETIDER

Sørsida – Fortun – Skjolden
Første torsdag i månaden.  Ruta hentar passasjerar frå alle delar av området.  Ruta startar frå Skjolden ca. kl. 10,  retur ca. kl. 13.

Skjolden – Gaupne
Følgjande torsdagar:  2.2.,    6.4.,  1.6., 3.8., 1.10., 7.12., 21.12.  Frå Skjolden ca. kl. 12.30, retur ca. 15.30.

Nes – Luster + Lustrabygdi rundt
Første og tredje torsdag i månaden. Frå Nes ca. kl. 13, retur ca. 15.30.

Luster – Gaupne
Saman med ruta Skjolden – Gaupne.

Gaupne rundt
Andre og fjerde måndag i månaden. Start frå Pyramiden ca. kl. 13,  retur ca. kl. 16.

Jostedal
Lokal rute fjerde tysdag i månaden. Frå Gjerde ca. 10.30, retur kl. 12.30.

Jostedal – Gaupne
Følgjande datoar: 10.01., 14.3., 9.5., 11.7., 12.09., 14.11., 12.12.  Frå  Jostedal ca. 11.30, retur ca. 13.30.

Indre Hafslo
Andre og fjerde onsdag i månaden. Frå Falkegjerdet ca. kl. 13,  retur frå Gaupne ca. kl. 16.  Mollandsmarki kan også bestilla på denne ruta.  

Solvorn – Hafslo
Andre og fjerde fredag i månaden. Frå Solvorn ca. kl. 9.30,  retur kl. 13.30.

Hafslo – Gaupne
Følgjande datoar: 31.1., 28.03., 30.05., 25.07., 26.09., 28.11., 21.12.  Frå Hafslo  ca. kl. 10.30,  retur ca. 13.30. Veitastrond kan også nytta denne ruta.

Veitastrond – Hafslo
Fjerde tysdag i månaden. Frå Veitastrond ca. kl. 10, retur frå Hafslo ca. kl. 12.

God tur!