Serviceskyss 9.11.2015.jpgBilete: Nøgde brukarar av serviceskyssen. Sofia Leirdal (t.v.) og Ingrid Røneid. I midten drosjesjåfør Jan Erik Fuglesteg.   

Det er inga form for godkjenning for å nytta tilbodet.  På faste dagar kvar månad og til fastsett tid  vert det sett opp drosje i rute i ulike delar av kommunen. Starttidene kan variera noko fordi ein har varierande tal passasjerar. Rutene går sjølvsagt i retur seinare på dagen. 

Alle passasjerar som ønskjer å nytta Serviceskyssen må bestilla hjå Luster Taxi 57 68 16 20  innan kl. 18 dagen før turen.  Då avtalar ein også tidspunkt for henting. Eigenbetaling kr 30 kvar veg.  

OBS! Rutene vert ikkje køyrde dersom ingen bestiller skyss!

Rutetider

 

Dagar ruta går

Frå startstad ca kl. 

Retur  til  startstad

ca kl.


(Kroken - Skjolden – Luster - Gaupne)

2. og 4. torsdag i månaden

11.30

16.00

    Lustrabygda rundt

1. og 3. tysdag i månaden

13.30

14.50

Gaupne rundt
 

2. og 4. måndag i månaden

12.30

16.00

Jostedal rundt

4. tysdag i månaden

10.30

11.30

Jostedal - Gaupne

7.01, 10.03, 12.05, 7.07, 8.09, 10.11. og 8.12.

10.30

14.00

Indre Hafslo - Gaupne m/Mollandsmarki
 

2. og 4. onsdag i månaden

12.30

16.00

Hafslo rundt

2. og 4. fredag i månaden

09.30

1130

Solvorn - Hafslo

2. og 4. fredag i månaden

09.30

11.30

Veitastrond - Hafslo - Gaupne

4. tysdag i månaden

10.00

13.30