Barnehagen er godkjent for 24 plassar i alderen 0-5 år.
Opningstid barnehagen: kl. 07.00 - 16.00

Skjolden oppvekstsenter - skuleteneste