Tilskotet vert gitt til innkjøp av skogplanter og kostnader ved planting og seinare tiltak som stell av plantefelt, til dømes rydding av plantefelt for uønska vegetasjon.