Jegrane tek med seg heile dyret eller to framføter til kontroll hjå landbruk og naturforvaltning for utbetaling av skotpremien. Premien er kr 75 for mink og kr 600 for rev.