Barnehagen er godkjent for 18 plassar for barn i alderen 0-5 år.
Opningstid barnehagen: kl. 07.30 - 16.30

Solvorn oppvekstsenter - skuleteneste