Personar som ikkje er i stand til å syta for livsopphaldet sitt, eller som i særskilte tilfelle treng hjelp til å tilpasse seg eller overvinne ein vanskeleg livssituasjon, kan søkje om økonomisk sosialhjelp.

Meir informasjon og elektronisk søknadsskjema finn du her. Eventuell hjelp til utfylling av skjema får du ved å kontakte NAV på telefon 55553333.