Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Storfeprosjektet

Storfeprosjektet er i gang

Storfe på beite.jpgMed mål om å snu den negative utviklinga innan mjølkeproduksjon og storfekjøtproduksjon i kommunen, vedtok kommunestyret i junimøtet 2016 at det skal igangsetjast eit eige storfeprosjekt i Luster. Over ein fireårsperiode er det stilt til disposisjon ei samla ramme til prosjektet på inntil 1 million kroner.