Team Grandmo

Teamleiar er Aud Jorunn Høyheim. Tlf. 57681015

aud.jorunn.hoyheim@luster.kommune.no

Aud Jorunn Høyheim, leiar ved team Grandmo

Team Grandmo har oppmøteplass ved Grandmo 17. 

Dei yter tenester til utviklingshemma og ressurskrevjande brukarar og personar som har behov for tirettelegging/oppfølging i kvardagen.

Telefon som er døgnbemanna: 57681015/95047340

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut

Kontaktinformasjon

 Einingsleiar 

Tone Kjærvik Kveane
Luster heimeteneste
v/Tenestekontoret i Gaupne

Tlf. 57685716
Mån - fre kl. 08.00 - 15.30

Web levert av CustomPublish AS