Når kapasiteten tillet det, kan teknisk drift leige ut følgjande maskiner:

Satsar for: 2021
Leige kommunal arbeidar  491
Kloakkstakar (Bassø) m/mann  731
Stimar m/mann 731
Veghøvel m/mann 1 099
Lastar m/mann 918
Lastar kantklypp m/mann  1 099
Lastar feiing m/mann   982
Gravemaskin m/mann 612
Traktor m/mann inkl. feiing  607
Lastebil m/mann 969
Gebyr for graving i kommunal veg. Gebyret dekker eventuell synfaring, verifisering og handsaming av dokumentasjon. 2 380

 

Alle summar ekskl. mva.