Sidan kommunen då ikkje har fått dei vanlege stemmesetlane vil du få ein stemmesetel som du kryssar av for kva for parti du vil stemme på.
Du legg stemma di i konvolutt og blir registrert i manntalet i ettertid.

Hugs å ta med legitimasjon.

Opningstider rådhuset