Vi kan forlenge fristen viss saka er særleg komplisert, krevje ekstra politisk avklaring eller løyve frå anna offentleg mynde. 

Vi tek gebyr for byggesakshandsaming. Du finn prisane våre her.