Kurset inneheld:

  • Munnleg og skriftleg norskopplæring
  • Deltakarar som har behov for å få opplæringa/deler av opplæringa digitalt kan få tilbod om å følgje ordinær undervisning i klasserommet via nett (Lyt då ha tilgang til eigen pc).
  • Tilgang til digital nettressurs i kursperioden.

Pris kr. 6000,- Prisen inkluderer leige av læreverk og tilgang til digital læringsressurs i kursperioden.

Eksamensavgift kjem i tillegg.

Luster kommune dekkar 50% av kursavgifta for arbeidsinnvandrarar. Det vert anbefalt at resten av kostnadene vert dekka gjennom ei deling mellom verksemda og den einskilde deltakaren.

Bindande påmelding ved utfylling av påmeldingsskjema her.

For spørsmål og meir informasjon kontakt Linda Kristin Brunborg

Epost: linda.brunborg@nav.no
Tlf: 47447113