Nettbestilling fungerar ikkje for dei som har Annika Dyrkjær som fastlege eller dei som har fastlege utanfor Luster

Korleis bestille time?

  • Gå inn på Helsenorge.no
  • Logg inn med BankID
  • Direktebestilling (utan koronarettleiing)
  • Tre val: - vel vaksine
  • Kalendar:  - vel ledig dato
  • Skroll ned til ledig time
  • Vel time
  • Skroll
  • Skriv korona
  • Bestill

Får du ikkje bestilt time på Helsenorge kan du ringe koronatelefonen på 906 72 675.