Skuleåret 2014-2015

Timeplan 1.-3. trinn

Her finn de timeplanane for alle trinna. Obs: Hugs at alle gode planar kan endrast av ulike grunnar!

2014-08-19 Mette F. Reinertsen
Tips ein ven  Skriv ut