Kommunedelplan for trafikktrygging 2022-30 syner kva for prioriterte tiltak som skal gjennomførast i gjeldande periode. Planen baserar seg på innkomne forslag frå innbyggjarar og lag og organisasjonar, og vert gjennomført av teknisk drift.