A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart
Parkering

Trafikkavvikling ved oppvekstsenteret

Trygg kvardag

Vi ønskjer å halde fram med å ha trygge rammer rundt henting og bringing av borna, og vil difor minne om rutinane vi har. ​

Til dykk som skal hente/ levere born i barnehagen, ber vi om at de parkerer ved å rygge på plass. Då har de best oversikt ved utkøyring, noko som er svært viktig i periodar når born i skule/ SFO er ute på området. For å unngå risiko for uhell er det viktig at motoren er avslått medan de hentar/ leverer.   

For å unngå for mykje trafikk i nærleiken av bygningane, ber vi om at de som køyrer skuleelevar let av- og påstigning skje ved rundkøyringa.

Det er også viktig at farten blir tilpassa tilhøva. Ønskjet vårt er at ingen trafikantar overstig 20 km/ t etter avkøyring til oppvekstsenteret. 

 

      

              Rektor

 

 

 

 

 

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS