Aktivitetar 

Attraksjonar

Serveringsstader

Overnatting
 

FjordMap (kart over opplevingar, attraksjonar, aktivitetar, overnatting og serveringsstader)

Turistkontor

Luster kommune har tre turistkontor i sommarhalvåret. 

Skjolden - Skjolden Hotel
So lenge hotellet held ope.

Jostedal - Breheimsenteret
1.mai - 20.jun:   10.00-17.00
21.jun - 25.aug:   09.00-18.00
26.aug - 30. sep: 10.00-17.00

Gaupne - Lustrabadet
21. juni - 16. august:
Måndag - fredag 10.00 – 18.00
Laurdag og søndag 10.00 - 17.00

 

Felles kontakt til turistinformasjonane i Sogn er epost: info@sognefjord.no og mob: 99 23 15 00.

- Breheimsenteret: jostedal@jostedal.com 57 68 32 50 

- Skjolden Hotel: booking@skjoldenhotel.no 57 68 23 80

- Lustrabadet: luster@sognefjord.no 57 68 56 80