Akutt ureining skal meldast til telefon 110

Du kan varsle om ureining eller forsøpling direkte til naturforvaltaren eller via portalen FiksGataMi.

Naturforvaltar
Aina Elise Stokkenes
Tlf. 57 68 55 84
Epost