Søknader om faste avtalar skal gjerast gjennom BookUp og koordinerast av ansvarleg søkar for kvar organisasjon som vil ha brukstid utover frå hausten 2020.  

Me kjem attende til korleis søknadene for andre anlegg/skular skal sendast.