Plastknytesekker for plastavfall og bioposar vert utlagd på dunkane ein gong i året. Dei som deler dunk, eller ikkje hadde sett ut dunken på utleveringsdagen, kan henta rullar med sekker/posar gratis på servicetorget innan ein månad etterpå. Etter dette må du betala for plastknytesekker/bioposar utleverte på servicetorget. Prisen er kr 51 pr. rull for plastknytesekker og kr 48 pr. rull for bioposar.

Difor:

Hugs å setja ut dunken når det er utlevering av plast-/bioposane. Ekstra rullar for dei som deler dunk må hentast på servicetorget innan ein månad etter utlegging på dunkane.

 

Andre prisar:

Blanke sekker for restavfall, leverast på avfallsstasjonen (10 sekker pr. rull)  kr 44

Raud ekstrasekk for restavfall, til å setja ut saman med dunken                     kr 75 pr. stk

Hundelortposar (ikkje alltid me har på lager)                                                   kr 28 pr. rull
 

 

Avfalls- og sorteringsguide, Simas