Informasjon ved Marta Rongved, seniorrådgjevar Vestland fylkeskommune, tlf 91143674.