Det skal veljast 25 representantar til kommunestyret i Luster.

Frist for å levere listeframlegg til kommunestyrevalet er 1. april kl. 12.00.

Her vil me legge ytterlegare informasjon etter kvart som valet nærmar seg.