Det skal veljast 25 representantar til kommunestyret i Luster.

Frist for å levere listeframlegg til kommunestyrevalet er 1. april kl. 12.00.

Sjå innkomne lister og anna valinformasjon i menyen.