A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Velkomne til barnehageåret 2020/2021

No har me gått ei veke inn i det nye barnehageåret og barn og vaksne er glade for å kome i gang att etter sommaren :)
Sjølvsagt vil retningslinjer ift Covid-19 prege drifta vår ut året, men me prøver å få det til på ein god måte for både barn og foreldre.
Det er viktig at alle bidreg til den nasjonale dugnaden med å holde avstand, god hygiene og halde seg heime om ein er sjuk.

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS